Gespreksleider

Als energieke gespreksleider geef ik op dynamische wijze vorm aan gestructureerde teamgesprekken en andere bijeenkomsten binnen organisaties. Door duidelijke doelen te stellen en prikkelende oefeningen gebaseerd op Positieve Psychologie toe te passen, stimuleer en ondersteun ik inhoudelijke ontwikkelings- en veranderprocessen. Mijn benadering is oplossingsgericht, hiermee leg ik de nadruk op wat de teamleden wél willen en welke concrete stappen zij met elkaar kunnen zetten om dit te bereiken. Eerder succes (al zijn ze maar klein) worden uitgelicht. Deze vormen, samen met de lessen van minder succesvolle momenten, de voeding om tot deze concrete stappen tot ontwikkeling of verandering te komen.

Mijn ervaringen als maatschappelijk werker en manager stellen mij in staat om aan te sluiten bij de behoeften van de groep en tegelijkertijd patronen en onbesproken onderwerpen op te merken en op passende wijze te adresseren. Terwijl Positieve Psychologie de kern vormt van mijn aanpak, integreer ik ook kennis en ervaring uit Deep Democracy binnen deze rol. Aangezien geen twee groepen gelijk zijn, zorg ik voor een zorgvuldig opgesteld plan op maat.